Tarot majstori.

Tarot potječe od davnina, vezan je uz razne čarobnjaštvene i religijske dijelove, nekada su tadašnji poznati proroci predviđali putem tarot karata razne značajne događaje, događaje u ljubavi, promjene u svijetu, kao i predviđanje prošlosti i naravno proricanje sadašnje budućnosti!!! U današnjem vremenu je tarot vrlo raširen i možemo ga vidjeti u svim dijelovima svijeta. Nekada se na tarot čekalo u redovima dok se u današnjem vremenu sve to jako izmijenilo. Danas tarot pronalazimo na svakom ćošku gdje god se okrenemo na televiziji, internetu, internetu, na sve žive moguće načine!!! Najpoznatiji – tarot nazivamo trionfi ili TAROCCI ili čak tarok. TAROT je pakiranje špila od oko 78 karata i koristi se od sredine. Mnogi majstori tarota će vam reći kako svaki kvalitetan TAROT majstor mora imati vlastiti špila karata prema vlastitom odabiru a odabir će mu odabrati njegov um i unutarnji glas. Majstori tarota su rasprostranjeni te ih možemo podijeliti u dvije kategorije a one su super majstori tarota ili Tarot masters. Super tarot majstori su posebni ljudi koji su odlično školovani za gatanja, čarobnjaštva i posjedovanje velike super moći Proricanja, dok su tarot masters educirani izrazito za gledanje u Tarot karte! Sper majstori tarota nude i razne mogućnosti gledanja iz kristalne kugle u kojoj tvrde oni točno mogu predvidjeti neke događaje koje dolaze te svoju preciznost smatraju 100% točnom. Prije su poznati kraljevi u dalekim kraljevstvima imali svog super tarot majstora u ono vrijeme su Super tarot majstore nazivali i vračevima ili magovima. Svaki mag ili vrač je imao svoj zadatak od svoga vladara da mu dnevno prije same zore mora donijeti proricanje o nadolazećem danu i satu kako bih njegov kralj bio spreman prije svakoga trenutka na dolazeći događaj te da bih se znao pripremiti bilo fizički i psihički ili čak ako je u pitanju rat sa drugom državom da bi znao u kolikom broju mora okupiti vojsku za obranu ili napad. Također su tražili 100% točnost na izneseno proricanje jer bih u slučaju netočnosti naredili njihovo pogubljenje te zatočili njihovu djecu i obitelji. Iz toga razloga u to vrijeme nije svako mogao biti ili postati Tarot majstor kao ni vrač ni mag, jer su svi ljudi vrlo jako bojali se za svoje živote kao i naravno za živote svojih naj bližnjih. Danas barem nemamo te probleme i ne samo da su se uvjeti života naglo promijenili nego su i današnji tarot Majstori puno slobodniji i malo je za reći ali svaki drugi čovjek se bavi proricanjem tarotom tako vidimo da su potpuni slobodnjaci, ali gdje ja u današnje vrijeme tih sto % točnosti kada nekada i sami nazovemo zbog čiste znatiželje pa nam kaže kako nam je susjed odmah kuća pokraj nas sa kojim dijelimo vrt veliki neprijatelj, ili druge zanimljive stvari oko nas! tarot – ovcica

Oglasi

Tarot!!

Tarot potječe i dolazi od davnina, vezan je uz razne čarobnjaštvene i religijske dijelove, nekada su poznati vidovnjaci predviđali putem karata tarota raznolike značajne događaje, događaje u ljubavi, promjene u raznim državama, kao i čitanje stare prošlosti i naravno proricanje nadolazeće budućnosti!!! U današnjem vremenu je tarot vrlo proširen i možemo ga pronaći u svim dijelovima ovoga svijeta. Prije se na tarot čekalo u kolonama dok se u današnjem vremenu sve to jako izmijenilo. Danas tarot pronalazimo na svakom kutu gdje god se okrenemo na televiziji, putem telefona, ulici, na sve žive moguće načine!!!!! Najpoznatiji – tarot nazivamo Trionfi ili čak TAROCCI ili čak TAROK. Tarot – je pakiranje špila od oko 78 karata i koristi se od sredine. Mnogi majstori tarota će vam reći da svaki kvalitetan Tarot majstor mora posjedovati vlastiti špila karata prema vlastitom odabiru a odabir će mu odabrati njegov um i glas iz unutra. Majstori tarota su rasprostranjeni te ih možemo podijeliti u 2 kategorije a one su Super tarot majstori ili čak Tarot masters. Super tarot majstori su posebni neobični ljudi koji su vrhunski educirani za gatanja, čarobnjaštva i posjedovanje velike super moći proricanja, dok su tarot masters školovani izrazito za gledanje u Tarot karte. Sper majstori tarota nude i razne mogućnosti proricanja iz kugle u kojoj tvrde oni točno mogu vidjeti neke događaje koje dolaze te svoju preciznost smatraju sto postotnom. Nekada su poznati vladari u dalekim kraljevstvima imali svog osobnog Super Tarot majstora u ono vrijeme su Super Tarot majstore nazivali i magovima ili vračevima. Svaki vrač ili mag je imao zadatak od svoga vladara da mu dnevno prije same zore mora donijeti proricanje o idućem danu i satu kako bih njegov Kralj bio spreman svakoga trenutka na nadolazeći događaj te da bih se znao pripremiti bilo fizički i psihički ili čak ako je u pitanju rat sa drugom narodom da bih znao u kolikom broju da okupi vojsku za napad ili obranu. Isto tako su zahtijevali 100% točnost na izneseno proricanje jer bih u slučaju netočnosti zapovjedili njihovo pogubljenje te zatočili njihovu djecu i obitelji. Iz toga razloga u to vrijeme nije svako mogao biti ili postati tarot majstor kao ni mag a ni vrač, jer su ljudi vrlo strahovali za svoje živote kao i naravno za živote svojih naj bližnjih. Danas bar nemamo te probleme ne samo da su se uvjeti života jako promijenili nego su i današnji majstori znatno slobodniji i malo je za reći ali svaki drugi čovjek se bavi proricanjem tako vidimo da su potpuni slobodnjaci, ali gdje ja u današnje vrijeme tih sto % preciznosti kada nekada i sami nazovemo zbog čiste dosade pa nam kaže kako nam je susjed odmah kuća pokraj nas sa kojim dijelimo bašču možda veliki neprijatelj, ili druge zanimljive stvari oko nas!!! Tarot !